STUDIO
RYSUNKU

UWAGA!!!
NOWY ADRES!

OPŁATY ZA KURS - INFORMACJE

  1. Opłata   za   kurs   wnoszona   jest   z   góry  w comiesięcznych  wpłatach.
  2. Wpłata  na  początku  kursu   jest  podwojona   i   obejmuje   pierwszy   miesiąc   kursu   oraz   miesiąc   ostatni.
  3. Przy zapisie wpłaca się kwotę wpisowego (100 zł). jest to kwota, dzięki której możemy utrzymać kserokopiarkę i rozdawać uczniom plansze dydaktyczne oraz zdjęcia.
  4. „Miesiąc”   rozpoczyna   się   dla  uczestnika  kursu  w  dniu   jego pierwszych  zajęć,  np.  osobę  zaczynającą  lekcje   10   września  będzie  obowiązywał  „miesiąc”  od  10   do  9   następnego  miesiąca.
  5. Wpłat można dokonać: przelewem na konto, lub osobiście w siedzibie studia rysunku, w godzinach otwarcia pracowni.
  6. Dane konta do wpłaty:

  7. Inne postanowienia dotyczące płatności są dostępne tutaj (sekcja "informacje dodatkowe regulujące współpracę")

BEATA KRUPA - STUDIO RYSUNKU I MALARSTWA

95 1140 2017 0000 4902 1240 4218

CENNIK ZAJĘĆ: zostanie zaktualizowany niebawem

RYSUNEK ODRĘCZNY (PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU)

ZAJĘCIA W SYSTEMIE PODSTAWOWYM  (SYSTEM 1)

ZAJĘCIA W SYSTEMIE PODSTAWOWYM  INTENSYWNYM (SYSTEM 2)

ZAJĘCIA W SYSTEMIE 2 RAZY W MIESIĄCU PO 8 GODZIN (SYSTEM 3)

ZAJĘCIA W SYSTEMIE 2 RAZY W MIESIĄCU PO 16 GODZIN (SYSTEM 4)

ZAJĘCIA W SYSTEMIE 1 RAZ W MIESIĄCU PO 16 GODZIN (SYSTEM 5)

PLENER RYSUNKOWY PRZEDEGZAMINACYJNY

16h / mc

32h / mc

16h / mc

32h / mc

16h / mc

128h / mc

    zł / mc

     zł /mc

    zł / mc

    zł / mc

    zł / mc

    zł / mc

   zł/h

   zł/h

   zł/h

   zł/h

   zł/h

   zł/h

 ok.    zł/h*

 ok.    zł/h*

 ok.    zł/h*

 ok.    zł/h*

 ok.    zł/h*

ok     zł/h

*z wykorzystaniem zajęć darmowych

UWAGA! Proszę zapoznać się z sekcjami "System zajęć" oraz "Informacje dodatkowe regulujące współpracę" w celu uzyskania szczegółowych informacji

UWAGA!    Najlepsze  efekty  nauki  uzyskuje  się  uczestnicząc  w  zajęciach cotygodniowych w systemie nr 2, dwa  razy  w  tygodniu  po  cztery  godzinny  zegarowe.    Szczególnie   osoby,  które   mają   przed   sobą   tylko   jeden  rok  nauki   powinny  skorzystać  z  tej  możliwości.

 

        Można  również  uczestniczyć  w  zajęciach  jeden  raz  w  tygodniu,  jest  to  opcja  przewidziana  dla  uczniów,   którzy  będą   uczyć   się   przez   dwa   lata   lub   osób,  które   wcześniej   uczyły   się   rysunku.   Mogą również  korzystać  z  tej  możliwości  inni  uczniowie,  pod  warunkiem   szczególnie   wytężonej   pracy  w  domu  pomiędzy  zajęciami.

 

        Pozostałe systemy uczęszczania przewidziane są dla osób, które dojeżdżają na zajęcia z dużej odległości. Wymagają na pewno większej samodyscypliny, szczególnie w wykonywaniu prac domowych.

 

        Kurs kończy tzw. „plener”. Jest to seria  zajęć,  które  organizowane  są  przez  nas  na przełomie miesiąca maja i czerwca przed  samym  egzaminem  wstępnym,  a  już  po  egzaminie  maturalnym.  Jest  to 16 zajęć  odbywających  się  codziennie po 8 godzin zegarowych.

 

Plener  płatny  jest  niezależnie  od  zajęć, lecz stanowi integralną ich część.

 

        DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMIN W DANYM ROKU PLENER JEST OBOWIĄZKOWY

 

 

PRAWA AUTORSKIE

Studio Rysunku © 1992 -2019

projekt i wykonanie Aga Silva