RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY - SYSTEM ZAJĘĆ

SCHEMATY EDUKACYJNE

        Zajęcia  zaczynają  się  w  pierwszej  połowie  września a  kończą się w  drugiej  połowie czerwca  roku następnego.

    Uczestnictwo w zajęciach powinno opierać się na pewnym schemacie edukacyjnym aby wykorzystać jak najlepiej potencjał ucznia, uporządkować etapy przygotowania i usystematyzować i wzmocnić rozwój umiejętności.

   Dlatego proponujemy Państwu w naszej szkole różne systemy nauczania, do wyboru. Jednocześnie zaznaczamy, że można zmienić system uczęszczania w cyklu miesięcznym.

 

 

 

UWAGI:        Najlepsze  efekty  nauki  uzyskuje  się  uczestnicząc  w  zajęciach cotygodniowych w systemie nr 2, dwa  razy  w  tygodniu  po  cztery  godzinny  zegarowe.    Szczególnie   osoby,  które   mają   przed   sobą   tylko   jeden  rok  nauki   powinny  skorzystać  z  tej  możliwości.         Można  również  uczestniczyć  w  zajęciach  jeden  raz  w  tygodniu,  jest  to  opcja  przewidziana  dla  uczniów,   którzy  będą   uczyć   się   przez   dwa   lata   lub   osób,  które   wcześniej   uczyły   się   rysunku.   Mogą również  korzystać  z  tej  możliwości  inni  uczniowie,  pod  warunkiem   szczególnie   wytężonej   pracy  w  domu  pomiędzy  zajęciami.         Pozostałe systemy uczęszczania przewidziane są dla osób, które dojeżdżają na zajęcia z dużej odległości. Wymagają na pewno większej samodyscypliny, szczególnie w wykonywaniu prac domowych.
        Kurs kończy tzw. „plener”. Jest to seria  zajęć,  które  organizowane  są  przez  nas  na przełomie miesiąca maja i czerwca przed  samym  egzaminem  wstępnym,  a  już  po  egzaminie  maturalnym.  Jest  to 16 zajęć  odbywających  się  codziennie po 8 godzin zegarowych.
Plener  płatny  jest  niezależnie  od  zajęć, lecz stanowi integralną ich część.

        DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMIN W DANYM ROKU PLENER JEST OBOWIĄZKOWY
 

 

 

 

 • ZAJĘCIA W SYSTEMIE PODSTAWOWYM (SYSTEM 1)

          Na lekcje uczęszcza się co tydzień. W określony dzień, w piątek, sobotę lub niedzielę, zawsze na tą samą grupę. Oczywiście z możliwością zmiany terminu, w razie problemów doraźnych.

  • lekcja trwa 4 godziny zegarowe
  • gwarantujemy 4 spotkania w miesiącu, ewentualne piąte zajęcia przeznaczone na odpracowanie dni wolnych w okresach świątecznych
  • dodatkowo w cenę zajęć wliczone są zajęcia z martwej natury również 4 lekcje po 4 godziny zegarowe na miesiąc. Te zajęcia stanowią bezpłatny dodatek do zajęć zwykłych. Nie są obowiązkowe. Nieuczestniczenie w nich nie zmienia ceny zajęć (możliwe do wykorzystania, w maksymalnym zakresie z zajęciami bezpłatnymi 32 godziny zegarowe miesięcznie).
 • ZAJĘCIA W SYSTEMIE PODSTAWOWYM - INTENSYWNYM (SYSTEM 2)

  Na lekcje uczęszcza się co tydzień. Na określone dwie grupy. Możliwe są różne konfiguracje. Przykładowo: piątek wieczór i sobota; rano lub po południu, dwie grupy w sobotę; rano i po południu; sobota po południu i niedziela rano. Zawsze na takie same grupy. Oczywiście z możliwością zmiany terminu, w razie problemów doraźnych

  •  lekcje trwają zawsze 4 godziny zegarowe, czyli dwa zajęcia po 4 godziny zegarowe razem 8 godzin zegarowych zajęć zwykłych tygodniowo
  •  gwarantujemy 8 spotkań w miesiącu, ewentualne dziewiąte zajęcia przeznaczone na odpracowanie dni wolnych w okresach świątecznych
  •  dodatkowo w cenę zajęć wliczone są zajęcia z martwej natury: 4 lekcje po 4 godziny zegarowe w miesiącu. Te zajęcia stanowią bezpłatny dodatek do zajęć zwykłych. Nie są obowiązkowe. Nieuczestniczenie w nich nie zmienia ceny zajęć.

   

  (możliwe do wykorzystania w maksymalnym zakresie z zajęciami bezpłatnymi 48 godzin zegarowych miesięcznie)

   

 • ZAJĘCIA W SYSTEMIE 2 RAZY W MIESIĄCU - 8 GODZIN CO 2 TYGODNIE (SYSTEM 3)

  Na lekcje uczęszcza się co 2 tygodnie. Wybiera się na przykład: pierwszy i trzeci weekend miesiąca, lub drugi i czwarty weekend miesiąca.

  • Uczestniczy sie w czasie takiego weekendu w dwóch zajęciach po 4 godziny zegarowe.
  • Dodatkowo w cenę zajęć są wliczone zajęcia z martwej natury 2 zajęcia po 4 godziny zegarowe. Te zajęcia stanowią bezpłatny dodatek do zajęć zwykłych. Nie są obowiązkowe. Nieuczestniczenie w nich nie zmienia ceny zajęć.

    (możliwe do wykorzystania, w maksymalnym zakresie z zajęciami bezpłatnymi 24 godziny zegarowe miesięcznie)


 • ZAJĘCIA W SYSTEMIE 2 RAZY W MIESIĄCU - 16 GODZIN CO 2 TYGODNIE (SYSTEM 4)

  Na lekcje uczęszcza się co 2 tygodnie. Wybiera się na przykład: pierwszy i trzeci weekend miesiąca, lub drugi i czwarty weekend miesiąca.

  • Uczestniczy sie w czasie takiego weekendu w czterech zajęciach po 4 godziny zegarowe.
  • Dodatkowo w cenę zajęć są wliczone zajęcia z martwej natury 2 zajęcia po 4 godziny zegarowe. Te zajęcia stanowią bezpłatny dodatek do zajęć zwykłych. Nie są obowiązkowe. Nieuczestniczenie w nich nie zmienia ceny zajęć.

   (możliwe do wykorzystania, w maksymalnym zakresie z zajęciami bezpłatnymi 40 godzin zegarowych miesięcznie)

   

 • ZAJĘCIA W SYSTEMIE 1 RAZ W MIESIĄCU - 16 GODZIN CO MIESIĄC (SYSTEM 5)

  Na lekcje uczęszcza się co miesiąc. Wybiera się na przykład: pierwszy tydzień miesiąca, lub drugi, itd. weekend miesiąca.

  • Uczestniczy sie w czasie takiego weekendu w czterech zajęciach po 4 godziny zegarowe.
  • Dodatkowo w cenę zajęć są wliczone pojedyncze zajęcia z martwej natury (1 zajęcia - 4 godziny zegarowe). Te zajęcia stanowią bezpłatny dodatek do zajęć zwykłych. Nie są obowiązkowe. Nieuczestniczenie w nich nie zmienia ceny zajęć.

   

  (możliwe do wykorzystania, w maksymalnym zakresie z zajęciami bezpłatnymi 20 godzin zegarowych miesięcznie)

   

PRAWA AUTORSKIE

Studio Rysunku © 1992 -2019

projekt i wykonanie Aga Silva