RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY - SYSTEM ZAJĘĆ

SCHEMATY EDUKACYJNE

        Zajęcia  zaczynają  się  w  pierwszej  połowie  września a  kończą się w  drugiej  połowie czerwca  roku następnego.

    Uczestnictwo w zajęciach powinno opierać się na pewnym schemacie edukacyjnym aby wykorzystać jak najlepiej potencjał ucznia, uporządkować etapy przygotowania i usystematyzować i wzmocnić rozwój umiejętności.

   Dlatego proponujemy Państwu w naszej szkole różne systemy nauczania, do wyboru. Jednocześnie zaznaczamy, że można zmienić system uczęszczania w cyklu miesięcznym.

 

 

 

UWAGI:        Najlepsze  efekty  nauki  uzyskuje  się  uczestnicząc  w  zajęciach cotygodniowych  dwa  razy  w  tygodniu  po  cztery  godzinny  zegarowe.    Szczególnie   osoby,  które   mają   przed   sobą   tylko   jeden  rok  nauki   powinny  skorzystać  z  tej  możliwości.         Kurs kończy tzw. „plener". Jest to seria  zajęć,  które  organizowane  są  przez  nas  na przełomie miesiąca maja i czerwca przed  samym  egzaminem  wstępnym,  a  już  po  egzaminie  maturalnym.  Jest  to 16 zajęć  odbywających  się  codziennie po 8 godzin zegarowych.   Plener  płatny  jest  niezależnie  od  zajęć, lecz stanowi integralną ich część. 

        DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMIN W DANYM ROKU PLENER JEST OBOWIĄZKOWY
 
        Kurs kończy tzw. „plener”. Jest to seria  zajęć,  które  organizowane  są  przez  nas  na przełomie miesiąca maja i czerwca przed  samym  egzaminem  wstępnym,  a  już  po  egzaminie  maturalnym.  Jest  to 16 zajęć  odbywających  się  codziennie po 8 godzin zegarowych.
Plener  płatny  jest  niezależnie  od  zajęć, lecz stanowi integralną ich część.

        DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH EGZAMIN W DANYM ROKU PLENER JEST OBOWIĄZKOWY
 

 

 

 

PRAWA AUTORSKIE

Studio Rysunku © 1992 -2019

projekt i wykonanie Aga Silva