RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA STUDIA ARCHITEKTONICZNE

        Metoda nauczania rysunku, którą stosujemy w naszej szkole została opracowana przez Andrzeja Nowakowskiego, świetnego rysownika, wieloletniego wykładowcę historii architektury powszechnej i rysunku odręcznego na wydziale architektury PK. Od powstania studia jest wspólnie praktykowana i doskonalona przez cały zespół. Zbudowana wokół właściwej dla architektów konwencji rysunkowej zmierzającej do ukazania przestrzenności form, dzięki obecności w zespole artystów plastyków, uwzględniająca również, bardziej malarskie, wrażeniowe widzenie świata.

        Kurs kończy tzw. „plener”. Jest to seria  zajęć,  które  organizowane  są  przez  nas  na przełomie miesiąca maja i czerwca przed  samym  egzaminem  wstępnym,  a  już  po  egzaminie  maturalnym.  Jest  to 16 zajęć  odbywających  się  codziennie po 8 godzin zegarowych.

Plener  płatny  jest  niezależnie  od  zajęć, lecz stanowi integralną ich część.

 

METODYKA

        Rysunki mają wykształcić umiejętności manualne, umiejętność obserwacji świata, umiejętność wyobrażania sobie zachowania form w przestrzeni, wrażliwość plastyczną i inwencję projektową. Stosowana technika rysunku ołówkowego. Format B2 rysunków, oraz czterogodzinny cykl pracy, wynikają z zasad obowiązujących na egzaminach wstępnych. Wprowadzamy jednak również szkicowe rysunki na mniejszych formatach oraz rysunek innymi technikami. Szczególne znaczenie w ćwiczeniach, zajmuje nauka zasad konstrukcji perspektywicznej, jako podstawowego czynnika budowy przestrzennej wizji świata, połączonego z modelowaniem form światłocieniem. Stosujemy trzy podstawowe typy zajęć.

 

 1) Rysunek z natury, wykonywany w pracowni albo w plenerze, który obejmuje szeroką gamę tematów, od brył geometrycznych, poprzez przedmioty, postacie, architekturę historyczną i współczesną, Az po elementy naturalnego krajobrazu, takie jak ukształtowanie terenu, zieleń i woda – w tych zajęciach szczególne znaczenie posiada rozwijanie umiejętności obserwacji, która ma pogłębić znajomość świata form procentującą potem w rysunkach z wyobraźni.

 

2) Rysunek z wyobraźni, wspartej przez dostarczone materiały rysunkowe, o podobnym jak przy rysunku z natury zakresie tematycznym, który ma ćwiczyć umiejętność swobodnego przechodzenia od rysunku ortogonalnego do perspektywy i umiejętność budowy formy i sytuacji przestrzennej w wyobraźni ucznia.

 

3) Rysunek z wyobraźni o charakterze projektowym, rozwijający inwencje ucznia, który ma zbudować, bądź w konwencji uproszczonej, syntetycznej, bądź w konwencji bardziej realistycznej, projektowe koncepcje form – tutaj tematy dotyczą przede wszystkim przedmiotów i prostych zagadnień architektonicznych

 

EGZAMIN NA ARCHITEKTURĘ W KRAKOWIE I INNYCH MIASTACH:

         BARDZO PROSIMY ABY JAK NAJWCZEŚNIEJ ZAPOZNALI SIĘ PAŃSTWO Z WARUNKAMI PRZYJĘĆ AN STUDIA ARCHITEKTONICZNE w różnych miastach. Są one dostępne na stronach internetowych Wydziałów Architektury.

 

JEST TO BARDZO WAŻNE, PONIEWAŻ OPRÓCZ EGZAMINU Z RYSUNKU OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ SYSTEM PUNKTOWY Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW ZDAWANYCH NA MATURZE

        W Krakowie brane są pod uwagę punkty z matury z przedmiotów: Język Polski, Matematyka, Historia Sztuki lub Historia (wymiennie). Warto pamiętać, że powinno się zdawać wszystkie te przedmioty na maturze w wersji rozszerzonej. Podwaja to ilość punktów.

        Przygotowanie do dobrego zdania matury jest obecnie bardzo ważne. Ocena maturalna stanowi mniej więcej 1/3 oceny całościowej z egzaminu, dlatego nie wolno jej lekceważyć.
         WYDZIAŁY ARCHITEKTURY W RÓŻNYCH MIASTACH RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ POD TYM WZGLĘDEM, DLATEGO ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ TRZEBA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI NA TEN TEMAT.

 

PRAWA AUTORSKIE

Studio Rysunku © 1992 -2019

projekt i wykonanie Aga Silva